Citaten van de Inspectie over de kwaliteit van ons onderwijs

Aan het einde van de onderzoeksdag op 27 september 2016 gaf de inspecteur van het onderwijs ons het volgende terug:

 • “Ik heb geen enkele twijfel dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is”.

 • “Ik kom op niet veel scholen waar ik zoveel goede lessen zie als hier”.

 • “Vooral het gedifferentieerd verwerken van de lesstof doen de docenten heel goed” (de leerlingen werken aan opdrachten op ieders eigen niveau).

 • “Ik zie een hoge betrokkenheid bij de leerlingen”.

 • “De leertijd wordt efficiënt benut (ieder minuut van de lessen wordt nuttig besteed).

 • “De kwaliteitszorg is goed, stijgt uit boven andere scholen en kan niet beter” (dit betekent dat de inspecteur gezien en gehoord heeft dat het team en de schoolleiding voortdurend resultaten en plannen bewaakt en ingrijpt als dat nodig is).

 • “De ondersteuning (zorg voor leerlingen) is goed” (zowel de organisatie als de uitvoering).

 • “Ik typeer de school als een school waar rust, duidelijkheid en structuur is”,

 • “Ik zie een team met veel ambitie en ik zie een verbetercultuur.

 • “Ik zie een schoolleiding die de lat hoog legt voor de docenten en daar ben ik blij mee”.

Een aantal citaten uit het schriftelijke rapport: (zie www.onderwijsinspectie.nl)

 • De school heeft samen met het bevoegd gezag doelgericht en met succes gewerkt aan de verbetering van de resultaten en het onderwijsproces.
 • Een verbetercultuur zoals we die op Het Meridiaan College aantreffen, is kenmerkend voor goede scholen en we waarderen daarom de ambities van de school.
 • De lessen beginnen op tijd en de beschikbare tijd wordt efficiënt benut. Er gaat nauwelijks tijd verloren aan ordeverstoringen.
 • Voor de verbetering van de leskwaliteit is een lesmodel ontwikkeld, waarin de leraren intensief zijn geschoold.
 • De leraren hanteren een herkenbaar lesmodel, leggen duidelijk uit en betrekken de leerlingen actief bij de les met gevarieerde werkvormen. Tijdens en aan het einde van de les krijgen de leerlingen feedback van hun leraar, en soms van elkaar.
 • In de meeste lessen was ook te zien dat de school structureel werk maakt van taalbeleid. Vooral lezen en woordenschat krijgen de aandacht.
 • Tijdens het onderhavige onderzoek bleek dat de leerlingen tevreden zijn over de ondersteuning en begeleiding die zij krijgen, bijvoorbeeld van de leerlingbegeleiders.
 • De mentor spreekt regelmatig met de leerlingen over hun welbevinden en de voortgang in het onderwijsleerproces. De leerlingen waarderen ook de kleinschaligheid van de school. Iedereen kent elkaar en dat geeft de leerlingen het gevoel 'gezien' te worden.
 • Het huidige management stuurt strak op verbetering van de resultaten en het onderwijsproces.