Een goede les bij het Reinaert


Bij het Reinaert gaan we er vanuit dat een goede les bestaat uit een aantal vaste onderdelen.

  • Een docent start met de leerdoelen van de les en maakt duidelijk op welke manier hij/zij dat gaat bereiken.
  • De uitleg van de lesstof duurt bij voorkeur niet langer dan 10 minuten. Leerlingen die de uitleg nog niet begrijpen krijgen een extra uitleg.
  • Een docent laat leerlingen werken met de lesstof m.b.v. verschillende werkvormen en het liefst meerdere werkvormen per les. Deze zijn zoveel mogelijk erop gericht om leerlingen te motiveren en activeren.
  • Tijdens het werken aan opdrachten begeleidt de docent leerlingen bij voorkeur individueel. Hij kan ook soms kleine groepjes apart nemen.
  • Een docent bespreekt altijd opdrachten na. Dat kan hij zelf doen maar het kan ook zijn dat leerlingen dat met elkaar doen aan de hand van een instructie.
  • Aan het einde van de les kijkt de docent met leerlingen terug op de les.

Maar voorop staat dat er een goede relatie is tussen docenten en leerlingen en tussen leerlingen onderling. Een goede sfeer is noodzakelijk om prettig te kunnen leren en werken met elkaar.

Een goede les vereist goede docenten. Bij het Reinaert zijn docenten voortdurend bezig om hun deskundigheid te vergroten.

  • De afgelopen jaren zijn docenten geschoold in "opbrengstgericht werken". D.w.z. dat docenten steeds kijken hoe ze de resultaten van leerlingen op een hoger niveau kunnen brengen, bijvoorbeeld door toetsresultaten te analyseren en de begeleiding van leerlingen daarop af te stemmen.
  • In 2017-2018 werkt het team op donderdag onder begeleiding van trainers aan het ontwikkelen van lessen en lesmateriaal om in lessen met verschillen tussen leerlingen om te gaan.
  • Op diverse scholingsmiddagen leren docenten en mentoren dit jaar om met leerlingen oplossingsgerichte gesprekken te voeren.