Open dagen schooljaar 2018 2019 Het Reinaert

Ook dit jaar organiseert het Reinaert weer twee open dagen waarbij je een kijkje bij ons op school kunt nemen. Hieronder vind je de data en tijden van onze open dagen.

 • 1e open dag: 16 Januari.  Middag 13.30u - 17.00u   /  Avond 18.00u - 20.00u

 • 2e open dag : 6 maart. Middag 13.30u - 17.00u / Avond 18.00u - 20.00u ( U kunt dan tevens inschrijven )

Aanmelding en inschrijving

In Amsterdam is een speciale procedure ontwikkeld voor het aanmelden en plaatsen van leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO). Dit is de zogenaamde matchingsprocedure. Ouders en leerlingen van groep 8 uit het basisonderwijs worden hierover uitvoerig voorgelicht op de basisscholen. Op deze pagina kan deze informatie nog eens nagelezen worden.

 • Klik op "samenvatting matching" voor een snel inzicht in de procedure.

 • Het gehele tijdpad voor 2019 is hier te zien.

 • De VO-keuzegids 2019 voor alle scholen met o.a. overzichten van open dagen vindt u hier.

 • Voor informatie over aanmelding voor de kopklas kunt u terecht op de site http://www.kopklasamsterdam.nl.

De periode van aanmelding bij de school waar de eerste voorkeur naar uitgaat, start 4 maart 2019 en eindigt vrijdag 15 maart 2019. Hier kunt u nog eens lezen wat u moet doen om uw kind aan te melden of in te schrijven bij het Reinaert.

Proeflessen of masterclasses bij het Reinaert

Ieder jaar organiseert de school meeloopochtenden of -middagen (met proeflessen of masterclasses) voor leerlingen uit groep 8. Door deze lessen krijgen de leerlingen de dagelijkse schoolpraktijk te zien.

Wat is het onderwijsconcept van het Reinaert?

Het Reinaert verzorgt regulier VMBO-TL onderwijs met leerwegondersteuning en waarbij informatie technologie een prominente rol inneemt binnen ons onderwijsprogramma. Verder staat er centraal:

 • Gepersonaliseerd onderwijs

 • 21e -eeuwse vaardigheden (21 century skills)

 • Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil?

Wat is de geloofsrichting/levensbeschouwing van het Reinaert.

Als onderdeel van Zaam heeft ook het Reinaert een interconfessionele grondslag. Het Reinaert staat open voor alle levensbeschouwingen en opvattingen. Om die reden is er een onder andere een stilteruimte ingericht zodat je een gebed kan doen, kunt mediteren of gewoon lekker ontspannen.

Hoe stelt men de klassen samen?

Het Reinaert kijkt naar de verhouding van jongens en meisjes in de klas. Daarnaast kijken we naar de individuele ondersteuningsbehoefte van de leerling. Wat heeft de leerling nodig om optimaal te presteren.

Hoe lang duurt de brugperiode op het Reinaert?

Op het Reinaert duurt de brugperiode 2 jaar. Hierbij is de mogelijkheid om op te stromen naar de havo. Het Reinaert heeft vanuit het samenwerkingsverband Zaam-West afspraken met het Comenius Lyceum om leerlingen op te laten stromen naar Havo 2 of 3.

Welke leerwegen en welke sectorprofielen biedt het Reinaert?

Leerlingen die van de basisschool een TL -en T/H-advies krijgen kunnen terecht op het Reinaert. In de bovenbouw kunnen leerlingen uit de volgende sectorprofielen kiezen: Economie, Techniek, Zorg en Welzijn.

Biedt het Reinaert extra vakken? (Taal/rekenen/MWU)

Op het Reinaert wordt er in elk leerjaar maatwerkuren aangeboden. De maatwerkuren zijn extra lesuren waarin leerlingen kunnen werken aan vakken of vaardigheden waar extra ondersteuning nodig is. Deze maatwerkuren worden in overleg tussen mentor, leerling en vakdocent vastgesteld.

Kan je examen doen in bijzondere vakken?

Ja op het Reinaert kun je examen doen in het vak D&P (Diensten en Producten) voorheen het vak technologie. D&P wordt als praktijkexamen aangeboden. Op het Reinaert sluiten de leerlingen het LOB-programma af met een mondelinge en schriftelijke presentatie sectorwerkstuk.

Lessen en voortgang op het Reinaert

Hoe ziet het lesrooster eruit op het Reinaert?

De lessen op het Reinaert starten om 8.30 uur en duren maximaal tot 17.00 uur. De lessen zijn opgebouwd uit lesuren van 45 min of blokuren van 90 min. Het 1e t/m het 10e uur worden opgebroken door twee pauzes van 15 min en een pauze van 30 min.

Lesuur

Tijd

1e uur

08.30 - 09.15

2e uur  

09.15 - 10.00

3e uur

10.00 - 10.45

Pauze

10.45 - 11.00

4e uur

11.00 - 11.45

5e uur

11.45 - 12.30

Pauze

12.30 - 13.00

6e uur

13.00 - 13.45

7e uur

13.45 - 14.30

Pauze

14.30 - 14.45

8e uur

14.45 - 15.30

9e uur

15.30 - 16.15

10e uur

16.15 – 17.00

Hoe is het op school geregeld bij lesuitval?

Op het Reinaert streven we naar zo min mogelijk lesuitval en tussenuren. Bij afwezigheid van een docent worden docenten ingezet voor een invaluur.

Hoe vaak worden ouders over de prestaties van hun kind geïnformeerd?

Op het moment dat de mentor inschat dat dat nodig is. Daarnaast vinden er vier keer per jaar voortgangsgesprekken plaats met mentor, leerlingen en ouder(s).

Kun je de cijfers, het rooster en het huiswerk online bekijken?

Op het Reinaert werken we met Magister. Zowel de leerlingen als de ouders kunnen via de Magister-app hun dagrooster, resultaten en huiswerk direct volgen. Ouders en leerlingen krijgen hiervoor bij de start op het Reinaert uitgebreide instructie over.

Kunnen leerlingen blijven zitten?

Op het Reinaert kun je alleen in uitzonderlijke gevallen blijven zitten. Op het Reinaert wordt er gekeken wat het beste voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling is.

Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd als hun kind misschien blijft zitten of naar een andere school moet?

In beide gevallen zal er tijdig overlegd worden wat het beste traject is voor de leerling. 

Wat doet de school tegen pesten?

Het Reinaert heeft een anti-pest-coördinator die het pestprotocol uitvoert vanaf de eerste klas.  Mentoren spelen een belangrijke rol in de sociale veiligheid.

Wat doet de school dyslexie?

Zie ons dyslexieprotocol.

IT-Profiel op het Reinaert

Gebruikt het Reinaert tijdens de lessen computers, laptops of iPad?

Op het Reinaert krijgt vanaf volgend schooljaar elke leerling een Chromebook. Hiermee worden de reguliere lesmethoden (fysieke boeken per vak) digitaal ondersteund, de boeken blijven dus bestaan en gebruikt worden. Tijdens de verschillende lessen leren leerlingen onder andere  cross-platform werken met de Chromebook. IMac en de standaard PC.

Waarin onderscheidt het Reinaert zich van andere VO- scholen?

Tegenwoordig is informatietechnologie niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Het is verweven in alle dagelijkse handelingen. De snelle technologische ontwikkelingen hebben ook invloed op de hedendaagse en toekomstige beroepen.  Met ons IT profiel speelt het Reinaert in op de behoefte vanuit het MBO en het beroepenveld naar IT geschoold personeel.

De stad Amsterdam heeft een trekkersrol op IT gebied. Daarnaast is er een enorme vraag naar IT professionals.  Er ligt een mooie toekomst weggelegd voor leerlingen die op een jonge leeftijd zich bewust zijn welke mogelijkheden er zijn in de IT sector. Het Reinaert biedt onderwijs dat hier volledig op inspeelt. Door onze samenwerking met het MBO/HBO en IT- startup bedrijven bij ons op school laten we zien welk perspectief er voor onze leerlingen er is.

In ons onderwijs aanbod staat naast beroepsoriëntatie ook het IT-vaardigheden centraal. Zo leren onze leerlingen vanaf leerjaar cross-platform werken met de verschillende soorten computers en programma’s.

Hoe is het met het schoolgebouw?

Het schoolgebouw van het Reinaert is 1,5 jaar geleden volledig gerenoveerd. De school heeft een grote metamorfose ondergaan. Dit heeft als gevolg dat de school zijn karakteristieke Amsterdamse schoolgebouw uitstraling heeft behouden en van binnen een moderne uitstraling heeft gekregen met de daarbij passende IT faciliteiten. Zo heeft Het Reinaert twee computerlokalen waaronder een IMac lokaal. Sinds dit schooljaar is het eerste IT-startup bedrijf gehuisvest in het schoolgebouw. Daarmee heeft het Reinaert een primeur.

Bereikbaarheid van het Reinaert

Is het Reinaert goed te bereiken met de fiets en het OV?

Het Reinaert is op verschillende manieren bereikbaar met het openbaar vervoer en met de fiets. Rond het gebouw staan voldoende fietsrekken waar leerlingen hun fiets kwijt kunnen.

De volgende lijnen verbinden de school met oud en nieuw-west. De haltes van deze lijnen zijn op loopafstand van de school:

Buslijn:

 • 15 halte Bos en Lommerplein   

 • 21 halte Bos en Lommerplein en Bos en Lommerweg

 • 18 halte Jan van Galenstraat

 • 282 halte Bos en Lommerweg

Tramlijn:  

 • 7 halte Erasmusgracht en Bos en Lommerplein

 • 19 halte Karel Doormanstraat.

Metrolijn :

 • 50 halte Burg. Vlughtlaan

route.png

Het Reinaert
Reinaert de Vosstraat 27
1055 CL Amsterdam
www.hetreinaert.nl
info@hetreianert.nl
Tel: 020-6172426

Activiteiten op het Reinaert

Hoe hoog is de vrijwillige ouderbijdrage?

Het totaalbedrag voor de ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op €60,- per leerling.

Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Buitenschoolse sportactiviteiten (2 x per jaar)

€12,50

Excursies plus reiskosten boven de €10,-

€12,50

Lunch en versnapering bij introductiedagen, schoolreisjes en excursies

€10,-

Cultuurpas

€10,-

Huur kluisje schooljaar 2019-2020

€10,-

Klassenuitje

€5,-

Totaal

€60,-

Welke activiteiten zijn er buiten schooltijd en wat zijn de kosten ervan per leerjaar?

 • Leerjaar 1: €50,- ( Wordt jaarlijks vastgesteld )

 • Leerjaar 2: €50,- ( Wordt jaarlijks vastgesteld)

 • Leerjaar 3: Buitenlandreis (all-in): €150,-. Voor leerlingen die niet meegaan, organiseren we een alternatief in Amsterdam waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht.

 • Leerjaar 4: Een of twee schoolreisjes (waaronder Walibi) waarvoor kosten in rekening worden gebracht voor entree en versnapering: ca. €40,-. Voor leerjaar 3 en 4 zijn dit geen verplichte onderdelen. We proberen uiteraard leerlingen te enthousiasmeren deel te nemen aan de leuke activiteiten.

Welke activiteiten zijn er tijdens schooltijd op het Reinaert

Op het Reinaert zijn er op lesdagen verschillende excursies gedurende het schooljaar. Het overzicht per leerjaar:

 • Leerjaar 1: Artis, Museumbezoek Enkhuizen, Stadsschouwburg Jaap Edenbaan

 • Leerjaar 2: Verschillende bedrijfsbezoeken LOB. Jaap Edenbaan

 • Leerjaar 3: Bedrijfsbezoeken Masterplan Techniek.

 • Leerjaar 4: Volgt