Welkom op het Reinaert

VMBO-GL, VMBO-TL (MAVO), 2-jarige HAVO-brugklas, LWOO, Kopklas

Het Reinaert is de MAVO in Amsterdam West en is onderdeel van de scholengroep ZAAM. In Amsterdam West werkt het Reinaert nauw samen met de vmbo-b/k-scholen Calvijn College en Iedersland College en het Comenius Lyceum voor HAVO-VWO. In totaal bestaat ZAAM uit 23 scholen voor voortgezet onderwijs.

OPEN DAGEN

WOENSDAG 16 Januari 2019: Middag 13.30u - 17.00u /  Avond 18.00u - 20.00u

 WOENSDAG 06 Maart* 2019: Middag 13.30u - 17.00u / Avond 18.00u - 20.00u

( * Tijdens deze OPEN DAG kun je aanmelden)

1474645003625.jpeg

Het Reinaert is een school die kansen biedt aan leerlingen met ambitie. Daarom besteedt de school veel aandacht aan extra begeleiding bij taal en rekenen. Het Reinaert biedt een tweejarige brugperiode vmbo-tl/havo en de gemengde leerweg van het vmbo. 
Het Reinaert verzorgt modern onderwijs. Dat betekent o.a. dat de docenten tijdens de lessen rekening houden met verschillen tussen leerlingen. In vier jaar worden de leerlingen zelfstandig en kunnen zij verantwoordelijkheid dragen. Bovendien zijn zij in staat om zelf kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit laatste gebeurt bij het Reinaert vooral bij de vakken Informatie-technologie (ICT), Dienstverlening en Produkten (D&P) en Kunst. Het vak ICT en D&P biedt het Reinaert in projectvorm aan. 

Een MAVO zorgt voor een brede ontwikkeling. Naast de bekende algemeen vormende vakken, biedt het Reinaert ook techniek en beeldende vorming aan. Het vak “kunstvakken” kan zelfs als examenvak gekozen worden.
Het Reinaert is onderdeel van de stichting ZAAM en garandeert dus een goede doorstroom naar andere schooltypen.