De indeling van ons gebouw: wie vind je waar? 

Het gebouw bestaat uit een kelder, begane grond en een 1e en 2e verdieping. De kelder zal vooral gebruikt worden voor de technische installaties en als opslagruimte en fietsenstalling.

Op de begane grond, bevindt zich de hoofdingang met receptiebalie, de personeelskamer, de werkkamer voor de externe medewerkers van het zorgadviesteam, de aula met kluisjes en de sportzaal met kleedkamers. De coördinator onderbouw en de LOB-coörtdinator hebben ook een plaats op de begane grond. Vanaf de begane grond bevindt zich aan beide kanten van het gebouw een trappenhuis naar de bovengelegen verdiepingen.

Op de eerste verdieping bevinden zich lokalen voor beeldende vorming, kunstvakken, maatschappij & cultuur en het praktijklokaal voor biologie, natuur- en scheikunde (binask). Er is een openbare studiezaal met 12 computers (waaronder 6 iMacs van Apple). Op deze verdieping bevinden zich ook de kamers van de administratie en roostering, systeembeheer en directie.

Op de tweede verdieping zijn de lokalen voor de talen, wiskunde, biologie, ICT en techniek. Tussen de twee ICT-lokalen bevindt zich een studieruimte met 6 PC's.  De coördinator bovenbouw en de medewerkers van het interne zorgteam (zorgcoördinator, orthopedagoog en de twee leerlingbegeleiders) hebben hun werkkamer op deze verdieping. De plaats in het gebouw van de specifieke medewerkers is in het organisatieschema opgenomen.

Het Reinaert beschikt over de volgende vaklokalen:

  • ICT: voor de vakken technologie (vanaf volgend jaar dienstverlening en producten), informatietechnologie (ICT). In het Reinaert zullen we voor het vak informatietechnologie gebruik gaan maken van  36 iMacs van Apple. In de zomervakantie van 2017 zullen ook 30 andere windowscomputers vervangen worden.
  • Techniek met zes werkbanken, bankschroeven, boor- en zaagmachines, lijmpistolen enzovoort.
  • Binask: het practicumlokaal voor de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde.
  • Bevo en kunstvakken: het practicumlokaal voor het vak beeldende vorming en kunstvakken 1 en 2 (examenvak).
  • Een goed geoutilleerde sportzaal.

Op alle verdiepingen is een goed werkend wifi-netwerk zodat leerlingen altijd gebruik kunnen maken van het internet en de elektronische leeromgeving als de docent daarom vraagt.