Inschrijven


Aanmelden voor schooljaar 2018/2019

Nadat je vele scholen bezocht hebt en uiteindelijk een top-10 hebt samengesteld, komt het moment van aanmelding. Natuurlijk willen we graag dat je met je VMBO-G of -TL of -TL/HAVO advies bij het Reinaert aanmeldt.

Als je het Reinaert in de keuzelijst (die je van je basisschool krijgt) op 1 zet, kom je met je ouder(s)/verzorger(s) langs om je aan te melden. Dat kan van maandag 5 maart 2018 tot en met vrijdag 16 maart 2018 bij de administratie van de school (tussen 9.00u en 17.00 uur).

Op dinsdag 3 april ontvangt u per e-mail met een link naar het ouderportaal. Op donderdag 5 april vanaf 15:30 kunt u in het ouderportaal de uitslag van de centrale loting en matching bekijken voor uw kind.

Voor de aanmelding hebben we nodig:

  • Aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs met keuzelijst 2018-2019 (dit formulier krijg je van je basisschool)
  • Geldig ID-bewijs

Op woensdag 20 juni 2018 is er een kennismakingsmiddag bij ons op school voor alle geplaatste leerlingen. Je maakt dan kennis met je mentor en je toekomstige klasgenoten. Hiervoor krijg je een uitnodiging in April.