Inschrijven

Nadat je vele scholen bezocht hebt en uiteindelijk een top 10 hebt samengesteld, komt het moment van aanmelding. Natuurlijk willen we graag dat je je met je VMBO-GL of -TL of -TL/HAVO advies bij het Reinaert aanmeldt.

Als je het Reinaert in de keuzelijst (die je van je basisschool krijgt) op 1 zet, ben je bij ons van harte welkom. Wij gaan ervanuit dat we volgend jaar met drie klassen van ieder 25 leerlingen starten. Als er echter meer leerlingen aangemeld worden, zullen we een extra klas starten.

Op deze pagina van de gemeente Amsterdam staat hoe je zo’n keuzelijst maakt. 

Als het Reinaert op 1 staat, kom je met je ouder(s)/verzorger(s) langs om je aan te melden. Dit kan ook tijdens de 2e open dag op 6 maart. Van maandag 4 t/m 15 maart kun je je inschrijven op het Reinaert tussen 15.00 uur - 17.00 uur ,een afspraak maken is niet nodig.

Voor de aanmelding hebben we nodig:

  • Aanmeldingsformulier voortgezet onderwijs 2018-2019 (dit formulier krijg je van je basisschool)

  • Voorkeurslijst van VO-scholen, met daarop het Reinaert op 1 (dit formulier krijg je van je basisschool)

  • Geldig ID-bewijs

  • Een ingevuld inschrijfformulier van het Reinaert 2018-20189 (Je kunt dit formulier met je ouders invullen bij ons op school).