DSCF1608.jpg

Leerlingen

Leerlingen, ouders, docenten en medewerkers maken samen van het Reinaert een goede school. Maar wat is goed? Natuurlijk is het belangrijkste dat een school goede docenten heeft. Die heeft het Reinaert! Kijk maar eens naar het artikel van de inspectie bij Nieuws. Maar dat is niet alles! Een goede school:

  • heeft een duidelijk idee over goed onderwijs
  • weet hoe een goede les eruit ziet.
  • geeft op tijd de juiste informatie die leerlingen en ouders nodig hebben (over toetsen, verzuimafspraken, roosterwijzigingen enzovoort);
  • is steeds bezig met het team om het onderwijs te verbeteren.

Dit alles leidt tot goede onderwijsresultaten en een onderwijsinspectie, leerlingen en ouders die tevreden zijn. Zie hiervoor verantwoording. Hier is te zien dat het aantal zittenblijvers bij het Reinaert in 2015-2016 laag is (minder dan het landelijk gemiddelde van 5,6%); de eindexamenresultaten boven de landelijke norm liggen en de leerlingen binnen de gestelde norm een diploma halen. Onder de knop ouders/verzorgers kunt u de resultaten terugzien van de tevredenheidsenquêtes.