Magister introductie pagina voor ouders/verzorgers


Magister is er voor de leerlingen en voor de ouders/verzorgers van de leerlingen. 

In de loop van het jaar krijgt de school vaak van ouders vragen over Magister. Om deze vragen voor te zijn hebben we wat introductie filmpjes gemaakt van Magister zodat de meeste vragen gelijk beantwoord zijn en dat de ouders/verzorgers ook kunnen zien wat Magister allemaal kan.