De Gemengde en de Theoretische leerweg kennen geen verschil in niveau. Beide leerwegen geven een doorstroomrecht naar het MBO-4 of naar HAVO-4. Het verschil tussen beide leerwegen is dat een leerling in de theoretische leerweg in zes algemeen vormende vakken eindexamen doet. Bij de gemengde leerweg is dat vijf algemeen vormende vakken en een beroepsgericht vak.

Het beroepsgerichte vak leert leerlingen beroepsgerichte vaardigheden aan. Leerlingen ontwikkelen vooral actief en in samenwerking met klasgenoten allerlei beroepsvaardigheden. Dat doen we d.m.v. projectonderwijs.

Bij het Reinaert is dat beroespgerichte vak het vak technologie. Volgend jaar zal dat gewijzigd worden in Dienstverlening en Produkten. Dat heeft te maken met de herziening van het VMBO.

Het Reinaert kiest ervoor dat iedere leerling in het derde jaar verplicht het vak Dienstverlening en Produkten krijgt. Dat heeft de volgende twee voordelen:

  • de keuze voor GL of TL wordt uitgesteld tit het einde van het derde jaar,
  • alle leerlingen volgende een groot deel van het beroepsgerichte vak dat voor een groot deel uit projecten en kantoorautomatisering bestaat. De vaardigheden die leerlingen hierbij ontwikkelen, vinden wij basisvaardigheden waar iedere VO-leerling over zou moeten beschikken.

Het vak informatietechnologie is een algemeen vormend vak. Het is dus mogelijk om in het vierde jaar zowel Informatietechnologie en Dienstverlening en Produkten te kiezen. Een mooie combinatie die leerlingen een goede basis geven voor het vervolgonderwijs, zowel bij het MBO als bij het HAVO.