Blind typen bij het Reinaert

Vanaf schooljaar 2017-2018 zullen alle eerste jaars leerlingen een cursus blind typen met tien vingers krijgen. De school vindt dat dit een basisvaardigheid is in de huidige samenleving.

Er zijn basisscholen die hier al aandacht aan besteden. De leerlingen van deze scholen krijgen vrijstelling voor de cursus als zij kunnen aantonen dat zij over voldoende snelheid beschikken.

De cursus zal zes lessen worden begeleid door een docent. Daarna kunnen leerlingen zelfstandig op school verder werken aan hun snelheid.

We gaan er vanuit dat voor januari 2018 alle leerlingen in de eerste klas het cerrtificaat gehaald hebben.

Voortgang verbouwing

Tweede kamer beslist over doorstroomrecht van MAVO naar HAVO