Voortgang verbouwing

De bouwwerkzaamheden vorderen volgens het geplande schema. De kabels voor wifi en netwerk zijn getrokken, er zijn voldoende nieuwe stroomcontacten aangelegd, sommige ruimtes zijn met wanden in tweeën gedeeld, alle toiletten zijn vernieuwd en er is vooral heel veel geschilderd.

De kleuren die gebruikt zijn (zacht-wit, grijs en antraciet) komen terug in deze website. In tegenstelling tot de oude kleuren (oranje, rood, blauw en grijs) geven de nieuwe kleuren rust en licht in het gebouw. Daarmee ontstaat een optimaal leer- en werkklimaat voor leerlingen en personeel.

Ondanks een kleine vertraging, zal de planning van 1 december gehaald worden. Vanaf 1 december zal het hele gebouw grondig schoongemaakt worden zodat op 19 december onze spullen verhuisd kunnen worden.

Een van de trappenhuizen staat nog in de steigers om geschilderd te worden.

Een van de trappenhuizen staat nog in de steigers om geschilderd te worden.

Een voorbeeld van een gang met de kleuren zacht-wit, grijs en antraciet.

Een voorbeeld van een gang met de kleuren zacht-wit, grijs en antraciet.

De studiezaal op de 1e verdieping is gereed. Een prachtige open ruimte waar leerlingen in rust en licht zelfstandig kunnen werken. In deze ruimte zullen ook iMacs van Apple komen te staan waar leerlingen aan hun ICT-projecten kunnen werken.

De studiezaal op de 1e verdieping is gereed. Een prachtige open ruimte waar leerlingen in rust en licht zelfstandig kunnen werken. In deze ruimte zullen ook iMacs van Apple komen te staan waar leerlingen aan hun ICT-projecten kunnen werken.

Voorbereiding masterclass programmeren

Blind typen bij het Reinaert