Tijdpad voor aanmelding en matching bekend

Ook dit jaar wordt er in Amsterdam weer gewerkt met het systeem van matching. Dat systeem zorgt ervoor dat leerlingen zoveel mogelijk op de school van hun eerste voorkeur wordt geplaatst. Voor leerlingen met een vmbo-tl- of vmbo-tl/havo-advies betekent dit dat zij minstens zes scholen op de voorkeurslijst moeten plaatsen.

Hier vind u het gehele tijdpad van het matchingssysteem 2017-2018.

Voor veel antwoorden op vragen over dit systeem van matching kunt u terecht op de site www.voschoolkeuze020.nl .

Onze leerlingen beoordelen het Reinaert 1,1 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.

BattleZ, doe mee en win een grote geldprijs !