Onze leerlingen beoordelen het Reinaert 1,1 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.

In de maand september van 2017 hebben we onder de leerlingen van klas 2 t/m 4 weer een tevredenheidsenquête afgenomen. Dit doen we iedere twee jaar. Met behulp van de resultaten proberen we de school steeds beter te maken.

Gemiddeld beoordelen onze leerlingen de school met een 6,9. Dat is 0,1 hoger dan twee jaar geleden en 1,1 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Op één vraag na krijgt de school zelfs bij iedere vraag een hoger cijfer dan het landelijke cijfer.

Een paar uitschieters t.o.v. het landelijk gemiddelde heeft betrekking op de vragen:

  • Hoe werkt ICT op school (1,6 punt hoger).
  • Hoe tevreden ben je over de begeleiding door de mentoren (2,3 punt hoger).
  • Hoe tevreden ben je over de omgang met andere leerlingen (2,0 punt hoger).
  • Hoe tevreden ben je over de veiligheid op school (1,6 punt hoger).
  • Ben je de afgelopen tijd gepest of gediscrimineerd (1,8 punt beter dan het landelijk gemiddelde).

Het Reinaert maakt dus waar wat het belooft. Het is een veilige school waar leerlingen zich thuis voelen, waar leerlingen persoonlijke aandacht krijgen van docenten en mentoren en waar docenten rekening houden met verschillen tussen leerlingen (0,8 punt hoger dan het landelijk gemiddelde).

Het Reinaert kan zich natuurlijk ook verbeteren en zal daar de komende jaren ook aan werken. Het team blijft zich inzetten om nog meer rekening te houden met verschillen tussen leerlingen en leerlingen nog meer te motiveren in lessen.

Tijdpad voor aanmelding en matching bekend