Opleidingen

Het Reinaert biedt VMBO-opleidingen in de gemengde leerweg en de theoretische leerweg.

Deze opleidingen zijn geschikt voor leerlingen met

  • een VMBO/TL-advies of
  • een gemengd VMBO-TL/HAVO-advies.

Klik hier voor het verschil tussen beide leerwegen.

Tweejarige HAVO-brugperiode

Deze brugperiode is zeer geschikt voor leerlingen met een gemengd VMBO-TL/HAVO-advies. Deze leerlingen krijgen in de kleinschalige en veilige leeromgeving van het Reinaert de kans om zich te ontplooien en een goede basis te ontwikkelen voordat zij de overstap maken naar een grotere en bredere VMBO-HAVO-VWO-school. Deze tussenstap kan voorkomen dat leerlingen die in het HAVO beginnen teleurgesteld moeten afstromen. Via het Reinaert is de kans op een succeservaring groter en kan van groot belang zijn voor de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen in deze kwetsbare leeftijdscategorie.

Lees verder

Kopklas

De kopklas wordt ook wel groep 9 genoemd. Leerlingen in de kopklas gaan na groep 8 naar een VO-school maar blijven ingeschreven in het basisonderwijs. De bedoeling van de kopklas is dat leerlingen met een taalachterstand maar wel veel cognitieve mogelijkheden een jaar lang werken aan hun taalachterstand om vervolgens een schooladvies te krijgen dat hoger ligt dan het advies uit groep 8. De ouders en hun kind investeren dus een jaar om daarna in een school of klas te komen die goed bij hun niveau past.

De kopklas biedt dus kansen om hogerop te komen. Daarom sluit de kopklas zo goed aan bij het Reinaert: een school die kansen biedt voor kinderen met ambitie.

Voor meer informatie: www.kopklasamsterdam.nl

Leerwegondersteunend onderwijs

Sommige leerlingen hebben extra begeleiding nodig. Een basisschool kan dat in het schooladvies aangeven door leerwegondersteuning te adviseren. Maar ook het Reinaert kan leerlingen testen op deze behoefte.

Leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben bij hun VMBO-TL-advies zijn bij het Reinaert aan het goede adres. Op de pagina “Onze school” vindt u de knop “ondersteuning” waar u kunt lezen welke ondersteuning de school biedt (zoals remedial teaching taal en/of rekenen, ondersteuning bij dyslexie enzovoort).

Vakken

De vakken bij het Reinaert zijn verdeeld in drie vakgroepen:

  • Talen: Nederlands, Engels, Frans
  • Natuur & Techniek: wiskunde, rekenen, biologie, scheikunde, natuurkunde, ICT, dienst verlening en produkten (voorheen technologie) en natuurlijk informatietechnologie.
  • Maatschappij & Cultuur: aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, beeldende vorming, kunstvakken 1 en 2, lichamelijke opvoeding, levensbeschouwing

Op de pagina “Onze school” vindt u de knop “Onze vakken”. Voor het vak informatietechnologie is een aparte knop op die pagina.

Daarnaast wordt er schoolbreed aandacht besteed aan LOB: loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Onze visie op LOB kunt u hier lezen.