Ouders/Verzorgers

De ouders en verzorgers van onze leerlingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de schoolprestaties van hun kinderen. Om die reden betrekken wij de ouders zoveel als mogelijk bij de school.   

  • Bij de start van het schooljaar organiseren we een kennismakingsavond waar ouders kunnen kennismaken met de leerjaarcoördinator en de mentor.

  • Drie maal per jaar reiken wij rapporten uit. Dat doen we aan de ouders zodat de mentor gelijk een toelichting kan geven op de studievoortgang.

  • Er wordt veelvuldig telefonisch en schriftelijk contact gezocht met ouders.

  • En natuurlijk blijven ouders op de hoogte via ons leerlingvolgsysteem Magister.

Informatie over aanmelden in inschrijven vindt u op de pagina “Groep 7/8” .

Op deze pagina vindt u de volgende knoppen:

  • De schoolgids geeft de meeste praktische informatie en we raden u aan om deze gids door te lezen.

  • Onder de knop “verzuim” vindt u snel wat te doen als leerlingen verzuimen of te laat komen.

  • Magister is het leerlingvolgsysteem waarin u alle behaalde cijfers, het aantal uren verzuim of te-laat-komen kunt zien. We registreren ook of een leerling zijn schoolpullen niet in orde heeft, geen huiswerk heeft gemaakt of zelfs de klas is uitgestuurd.

  • De knop Magistercursus online bevat verschillende filmpjes die door ons gemnaakt is om u te helpen bij het gebruik van Magister.

  • Onder de knop verantwoording kunt u de resultaten en de tevredenheid van ouders en leerlingen zien van het Meridiaan College (het huidige Reinaert). U kunt deze resultaten vergelijken met andere scholen.

  • Onder de knop brieven laten we zien welke brieven wij verstuurd hebben of uitgereikt hebben aan de leerlingen.

Het Reinaert biedt leerlingen veel individuele ondersteuning naast de begeleiding van docenten en mentoren. De school beschikt over twee leerlingbegeleiders en een zorgcoördinator. Daarnaast hebben wij externe medewerkers die we kunnen inschakelen als de situatie daarom vraagt. Dat zijn de leerplichtambtenaar, een schoolarts en een schoolverpleegkundige, een ouder-kind-adviseur en een begeleider passend onderwijs.