PTD & PTA

Het programma voor toetsing voor de onderbouw, leerjaar 1 en 2, heet het PTD. Voor de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) heet dat PTA: programma voor toetsing en afsluiting. Hierin staat overzichtelijk aangegeven welke toetsen een leerling per leerjaar krijgt en hoe zwaar die meetellen in het rapportcijfer. In het PTO en PTA staat ook op grond van welke normen een leerling wel of niet wordt bevorderd of een bespreekgeval is. Het PTA wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt aan de ouders. Zij moeten tekenen voor ontvangst. De cijfers die namelijk in de derde klas behaald worden, tellen voor 35% mee in het eindcijfer van het schoolexamen. Het examen start dus al in leerjaar 3!

Het examenreglement van ZAAM is onderdeel van het PTA. Het reglement is ook hier in te zien.