Samenvatting tijdpad kernprocedure


  • Voor 25 november 2016 zijn de keuzegidsen VO uitgedeeld op de basisscholen
  • Vanaf 3 oktober 2016: start aanmelden kopklas
  • Vanaf 8 januari 2017: start open dagen voortgezet onderwijs
  • Uiterlijk 3 februari 2017 zijn de definitieve adviesgesprekken gevoerd met de ouders.
  • Uiterlijk 3 maart wordt op de basscholen het aanmeldformulier aan de ouders uitgereikt.
  • Tussen maandag 27 februari 2017 en vrijdag 10 maart 2017 kunnen ouders hun kind aanmelden bij de VO-school die zij in de keuzelijst op plaats 1 hebben gezet.
  • Woensdag 5 april wordt de plaatsing bekend gemaakt en verzenden de VO-scholen welkomstbrieven.
  • Maandag 29 of dinsdag 30 mei 2017 aanmelden leerlingen groep 8 bij (een nieuwe) VO-school als het advies is bijgesteld voor plaatsing op een hoger niveau.
  • Donderdag 1 juni 2017 informeert de VO-school over de plaatsing bij bijgestelde adviezen.
  • Dinsdag 20 juni of woensdag 21 juni 2017 kennismakings(mid)dag VO-school voor geplaatste leerlingen groep 8