Samenvatting matchingsprocedure (kernprocedure)


De matchingsprocedure is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de leerlingen een gelijke en eerlijke kans krijgen om op de VO-school te komen waar zij graag naar toe willen.

Die procedure werkt als volgt:

  • Leerlingen uit groep 8 krijgen een basisschooladvies. Dat advies bepaalt bij welke scholen je kunt aanmelden. Bijvoorbeeld een VMBO-kader-advies betekent dat je je kunt inschrijven bij een VMBO-T-opleiding.
  • Leerlingen uit groep 8 bezoeken met hun ouders zoveel mogelijk scholen die passen bij het basisschooladvies.
  • De leerlingen maken met hun ouders een ranglijst: de VO-school waar de leerling het liefst naar toe gaat, wordt op plaats 1 gezet. Vervolgens wordt de lijst aangevuld met 9 andere scholen in volgorde van voorkeur. Dit is de zogenaamde voorkeurlijst die door basisscholen wordt uitgereikt.
  • In een vastgestelde periode meldt de leerling zich met ouders aan bij de school die op plaats 1 is gezet.
  • Vanaf 10 maart worden de aanmeldingen van alle leerlingen in groep 8 in een computersysteem gezet. Dat systeem bepaalt op welke school de leerlingen worden geplaatst.
  • Op woensdag 5 april wordt door de school waar de leerling door de computer geplaatst is, deze plaatsing bekend gemaakt.
  • Indien de CITO-toets een hoger advies geeft en de basisschool het advies wijzigt, meldt de leerling zich met ouders bij de school met het hogere advies. Soms moet er aangemeld worden bij een andere school omdat de school waar eerst geplaatst was, geen opleiding op het hogere niveau heeft.
  • 1 juni wordt bekend op welke school de leerling geplaatst is na wijziging van het basisschooladvies.