Team

Het team van het Reinaert bestaat uit 35 medewerkers en 5 externe medewerkers binnen het zorgadviesteam. Voor inzicht in het organisatieschema van het Reinaert klikt u hier.

Het docententeam is verdeeld in drie vakgroepen. Binnen deze vakgroepen wordt onderwijs ontwikkeld en kennis gedeeld. De vakgroepen bestaan uit de volgende secties:

  • Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits.

  • Natuur & Techniek: wiskunde, rekenen, natuurkunde, scheikunde, biologie, techniek, technologie en informatietechnologie.

  • Maatschappij & Cultuur: economie, maatschappijleer, aardrijkskunde, geschiedenis, beeldende vorming, kunstvakken, lichamelijke opvoeding.

Op donderdagmiddag worden er geen lessen aangeboden omdat de vakgroepen op dat moment met elkaar samenwerken en trainingen volgen om ons onderwijs te blijven verbeteren. 

Hieronder presenteren docenten en ondersteunend personeel zichzelf. 


Docenten


 

Directie en ondersteunend personeel