In de tweejarige brugperiode bekijken we of een leerling misschien eerder kan opstromen naar het HAVO. Daarvoor gebruikt het Reinaert boeken op TL/HAVO-niveau. Hierdoor kan de school het juiste advies geven en kan de leerling zonder achterstand doorstromen.

Doorstroom is bij goede resultaten en een positief advies van het docententeam mogelijk

  • tijdens het eerste leerjaar naar het eerste jaar HAVO,
  • aan het einde van het eerste leerjaar naar het tweede jaar HAVO,
  • tijdens het tweede leerjaar naar het tweede jaar HAVO,
  • aan het einde van het tweede leerjaar naar de derde klas HAVO.

Natuurlijk is er ook een doorstroommogelijkheid na het behalen van het VMBO-diploma naar de vierde klas HAVO. De Tweede Kamer is nu bezig om het doorstroomrecht in een wet vast te leggen. Zie hiervoor nieuws.