Verantwoording

Op de website "scholen op de kaart" kunt u van alle scholen in Nederland zien hoe goed zij zijn. U kunt heel eenvoudig scholen met elkaar vergelijken op bijvoorbeeld examenresultaten, aantal leerlingen, tevredenheid van ouders en leerlingen enzovoort. Klik voor de website op de knop verantwoording en vul de gevraagde gegevens in om de scholen te zoeken waar u meer informatie van wilt hebben. De informatie over het Reinaert staat bij de naam van de school (voor 19 december 2016), namelijk het Meridiaan College, postcode 1061 AH.

Oudertevredenheidsenquête 

In december 2015 hebben we onder 70% van de ouders een enquete afgenomen. Dat doen we eens per twee jaar. We kregen van onze ouders een gemiddeld rapportcijfer van 7,7. Dit is in vergelijking met andere VMBO-T-scholen bijzonder hoog. Voor de verschillende onderdelen hebben we de volgende cijfers gehaald: 

  • Veiligheid en sfeer (pedagogisch klimaat): 8,2
  • Kwaliteit docenten en lessen (onderwijskwaliteit) 7,6
  • Begeleiding (door mentoren en zorgteam) 7,7
  • Informatieverstrekking aan ouders 7,6
  • Imago 7,1 

Leerlingtevredenheid 

In januari 2016 hebben (meer dan 85% van onze leerlingen) de school beoordeeld met een 7,5! Dat is een gemiddelde van drie cijfers: 

  • Leerlingtevredenheid: 6,4
  • Schoolklimaat: 6,6
  • Veiligheid: 9,4 

We zijn redelijk blij met dat cijfer maar niet tevreden. Daarom stopt het team dit jaar en de komende jaren veel tijd in onderwijsontwikkeling. Daarbij streven we twee doelen na (zie ook onder knop missie en visie):

  • de lessen moeten leerlingen motiveren en activeren waardoor ze betrokken zijn bij de lessen.
  • docenten moeten leerlingen persoonlijke aandacht geven tijdens de lessen waarbij iedere leerling zoveel mogelijk op zijn eigen niveau kan werken.

Uit het verslag van de inspectie op 27 september 2016 blijkt dat we hier al heel goed in slagen. De inspectie ziet veel betrokkenheid bij leerlingen en hij "ziet niet veel scholen waar zoveel goede lessen worden gegeven". Kijk hier voor mer citaten van de inspectie.

Voor meer gegevens over de tevredeheidsenquetes kunt u klikken op de knop verantwoording. Als u onze school gevonden heeft, klikt u op het tabblad waardering.