Een categorale MAVO: wat is dat?

Een categorale school is vaak een kleine school met slechts één of twee onderwijssoorten. Bij het Reinaert is dat VMBO-GL en -TL met een tweejarige brugperiode HAVO.

Op zo'n overzichtelijke, kleinschalige school is de aandacht voor leerlingen makkelijker en op een natuurlijker manier te realiseren. De lijntjes zijn korter en er is sneller direct persoonlijk contact tussen leerlingen en de meeste medewerkers. Grotere scholengemeenschappen zijn meer ingewikkeld (structuur, organisatie, informatie) en onrustiger doordat er verschillende soorten leerlingen zijn. Bovendien geven leerlingen op een brede scholengemeenschap die afstromen naar een lager niveau vaak meer onrust. Categorale scholen hebben één type leerlingen en dat draagt bij aan een rustig klimaat.

Voor VMBO-TL leerlingen – die meer behoefte hebben aan vastigheid en duidelijkheid - zijn kleine categorale scholen vaak een zegen.

Na een succesvolle carrière op een categorale school is overstap nog steeds mogelijk. En als een kind er echt uitspringt is succesvolle overstap ook altijd mogelijk. Bij het Reinaert ook in het eerste en tweede leerjaar.

Modern onderwijs

Het onderwijs in de 21ste verandert. Je hoeft niet meer alle kennis in je hoofd te hebben. We hebben immers alle kennis via internet, Wikipedia en You Tube in onze broekzak. Het wordt steeds belangrijker dat je zelf informatie kunt vinden en vaardighedenontwikkelt. Presenteren, organiseren, plannen, analyseren, logisch nadenken zijn vaardigheden die we tegenwoordig nodig hebben. Dat leer je bij het Reinaert.

Informatietechnologie

Bij die vaardigheden horen natuurlijk ook digitale vaardigheden. Daarom voert het Reinaert het nieuwe vak Informatietechnologie in. Je leert daar in projecten logisch nadenken. Je hebt dat nodig om uit grote hoeveelheden gegevens informatie te halen, om een robot te programmeren, om een game, app, website te ontwikkelen of om een 3D-model te ontwerpen. Dat doe je bij het Reinaert.

Kansen

De school blijft een mavo die kansen biedt. In een tweejarige brugperiode kunnen leerlingen doorstromen naar de HAVO. Onze kopklas geeft leerlingen in groep 9 de kans op een hoger niveau naar het voortgezet onderwijs te gaan. Met remedial teaching in taal en rekenen zetten we achterstanden om in een voorsprong; ook bij leerlingen met LWOO. Bij het Reinaert leiden ambities tot daden.

Schoolkeuze

Het Reinaert is een school voor VMBO-GL en TL en voor leerlingen met een TL/HAVO-advies. Weet je niet of je naar de HAVO of het beroepsonderwijs wilt? Geen probleem. Bij het Reinaert kun je alle kanten op. Ook in een HAVO-kansklas. Wij zoeken met jou naar het best passende vervolg-onderwijs.

Aandacht en vertrouwen

Een belangrijk kenmerk van het Reinaert is dat we kleinschalig zijn. We geloven dat je met maximaal 500 leerlingen in een gebouw met alleen mavo-leerlingen de persoonlijke aandacht kunt geven die leerlingen nodig hebben om hun ambities waar te kunnen maken.

Klik hier voor de missie en visie van het Reinaert.