Op een goede school weet iedereen waar hij aan toe is. Je hebt daarom duidelijke informatie nodig en je moet weten wat de regels zijn waaraan docenten en leerlingen zich moeten houden. Hier vind je veel van die informatie.

  • Bij Magister kun je zien welke cijfers je hebt behaald, wat je lesrooster is en hoe vaak je afwezig of te laat bent geweest. Bovendien kun je binnen Magister met docenten mailen en kan de school jou berichten sturen.
  • Bij roosterwijzigingen vind je een kopie van het beeldscherm dat dagelijks zichtbaar is in de kantine van de school en waar de belangrijkste wijzigingen op staan.
  • De schoolgids heb je op papier ontvangen en bevat veel informatie over de school.
  • Onder de knop verzuim kun je de afspraken en regels vinden als je te laat komt, ziek bent of verlof wilt vragen.
  • Het PTO en het PTA geeft je een snel overzicht van de toetsen die je dit jaar kunt verwachten.
  • Onder formulieren staan belangrijke formulieren zoals de absentiekaart en de verlofaanvragen. Deze kun je op school bij de leerlingbegeleiders halen.

En ben je het ergens niet mee eens? Laat het weten!