Een grote stichting met kleine scholen.

De structuur van ZAAM biedt alle voordelen van een grote scholengemeenschap zonder de nadelen daarvan. Binnen ZAAM krijgen leerlingen in overzichtelijke veilige scholen de kans te zijn wie ze zijn.

Binnen ZAAM werken we met de andere 23 scholen nauw samen. We delen daarmee kennis en expertise. Bovendien kunnen  we leerlingen eenvoudig laten doorstromen en overplaatsen binnen of buiten het stadsdeel als dat nodig is. De belangrijkste scholen waar we mee samenwerken in Amsterdam West zijn het Comenius College (HAVO-VWO en ons HAVO-kanstraject), het Huygens College (VMBO theoretisch, basis en kader), het Calvijn College (VMBO basis en kader en een korte MBO-route) en Iedersland (VMBO met extra ondersteuning en zorg).

Het Reinaert onderscheidt zich door de tweejarige brugperiode waarin we onderzoeken of een leerling kan overstappen naar het HAVO. Dat doen we niet in een grote brede scholengemeenschap maar in de kleinschaligheid en vertrouwdheid van het Reinaert. Hier krijgen de leerlingen de ideale situatie aangeboden om te laten zien wat ze werkelijk kunnen.

In de tweejarige brugklas maken we gebruik van VMBO-TL/HAVO-methoden zodat we precies kunnen zien wat een leerling aankan.