Verzuim

De docenten en de schoolleiding willen graag dat iedereen aan het einde van het schooljaar met een mooi rapport overgaat naar het volgende leerjaar en na 4 jaar natuurlijk met een diploma en een mooie cijferlijst van school gaat.

De beste schoolresultaten haal je:

  • als je altijd aanwezig bent
  • als je altijd op tijd aanwezig bent
  • als je altijd de juiste boeken en spullen bij je hebt
  • als je altijd goed mee doet in de les en
  • als je altijd je huiswerk in orde hebt

Soms lukt dit niet. Klik hier als je snel wilt weten wat je dan moet doen. 

Verzuim kan een signaal zijn dat er iets mis is. Daarom wordt absentie van leerlingen nauwkeurig geregistreerd in ons leerlingvolgsysteem en nauwgezet gevolgd door de verzuimcoördinator. Afhankelijk van de situatie kan de verzuimcoördinator de mentor, de leerjaarcoördinator, de leerlingbegeleider, de ouder-kind-adviseur of zelfs de leerplichtambtenaar inschakelen. In ieder geval worden de ouders bij de aanpak betrokken en geïnformeerd. 

De hoeveelheid ongeoorloofd verzuim bedroeg in 2015-2016 minder dan 1,0 %.


Hieronder staan de twee formulieren waarmee verlof aangevraagd kan worden. In de schoolgids staan de voorwaarden vermeld.